English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)繁體中文

Công ty Ajinomoto Việt Nam

Được thành lập từ năm 1991, Ajinomoto Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Ajinomoto, Nhật Bản với giá trị đầu tư ban đầu hơn 8 triệu đô la Mỹ.

Hiện công ty Ajinomoto Việt Nam có hai nhà máy: Nhà máy Ajinomoto Biên Hòa hoạt động từ năm 1991 và Nhà máy Ajinomoto Long Thành được đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 2008. Tổng số nhân viên làm việc tại Công ty Ajinomoto Việt Nam lên đến gần 2.000 người.

Địa chỉ:       KCN Biên Hòa I - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3831289 - 061.3834455
Website:     http://www.ajinomoto.com.vn

Các dự án mà ICC đã tham gia cùng Ajinomoto: Thiết kế và xin phép xây dựng

Nhà máy Ajinomoto Long Thành – Giai đoạn 1
Nhà máy Ajinomoto Long Thành – Giai đoạn 2
Nhà máy Ajinomoto Long Thành – Giai đoạn 3